LậpTrình PLC Micro800s

Khóa học cung cấp cáp kiến thức nền tảng về PLC Micro800s, Cách sử dụng phần mềm CCW, Phần mềm RSLinx, và các nội dung nâng cao khác quý khách có thể xem dưới phần Chương trình học để biết thêm chi tiết!

🕮

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Đề cương khóa học

15 Bài học

I – Giới Thiệu Khóa Học

Bài 1 – Giới Thiệu Khóa Học00:5:00

II – Giới thiệu về phần mềm trong khóa học

III – Tìm hiểu về PLC Micro800 & các Module mở rộng

IV – Download và Upload chương trình PLC

V – Kiểu dữ liệu, biến, Tag và cách khai báo trong phần mềm CCW

VI – Các tập lệnh số học

VII – Xử lý tín hiệu Analog

VIII – Timer (Bộ định thì)

LậpTrình PLC Micro800s

LậpTrình PLC Micro800s