KHÓA HỌC

LẬP TRÌNH PLC ROCKWELL VỚI STUDIO5000

Khóa học cung cấp các bạn những kiến thức nền tảng về hệ thống kiến trúc tích hợp của Rockwell, Cũng như những kỹ năng khi sử dụng phần mềm Studio500. Các bạn sẽ hiểu rõ về kiến trúc tích hợp của Rockwell Automation là gì. Những kỹ năng cơ bản khi làm việc với các thiệt bị của Rockwell như cách tra tài liệu, ý nghĩa các ký hiệu sản phẩm. Giới thiệu các phần mềm sử dụng như Rslinx, Studio5000, Phần mềm mô phỏng, Phần mềm active và quản lý license....

Lập trình PLC Rockwell với Studio5000

Khóa học cung cấp các bạn những kiến thức nền tảng về hệ thống kiến trúc tích hợp của Rockwell……

🕮

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Đề cương khóa học

88 Bài học

Bài 0. Hướng dẫn học trực tuyến & giới thiệu khóa học

Hướng dẫn học trực tuyến00:2:40
Hướng dẫn ghi chép bài giảng hiệu quả00:12:40

Bài 1. Giới thiệu tổng quan về Rockwell Automation

Bài 2. Tìm hiểu các kiến thức căn bản về mạng máy tính

Bài 3. Cách đọc và tra tài liệu của Rockwell

Bài 4. Giới thiệu phần mềm Studio5000 và RSLinx

Bài 5. Giới thiệu phần mềm mô phỏng Studio 5000 Logix Emulate

Bài 6. Giới thiệu phần mềm quản lý và kích hoạt bản quyền FactoryTalk Activation Manager

Bài 7. Hướng dẫn Upgrade Firmware cho thiết bị Rockwell Automation

Bài 8. Hệ thống số của PLC

Bài 9. Địa chỉ I/O của module trong PLC Rockwell

Bài 10. Các kiến thức nhập môn về tự động hóa (bài giảng Free)

Bài 11. Các phép toán logic và ứng dụng trong lập trình PLC

Bài 12. Các khí cụ điện cơ bản

Bài 13. Kết nối thiết bị ngoài vi với PLC

Bài 14. Các ngôn ngữ lập trình trong PLC

Bài 15. Vùng nhớ, Tag và Kiểu dữ liệu trong PLC

Bài 16. Phần mềm giả lập Studio5000 Logix Emulate

Bài 17. Tìm hiểu Project, Task, Program, Rountine và các thuộc tính trong chúng

Bài 18. Tạo mới một Project

Bài 19. User defined data types – Kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa

Bài 20. Cấu hình Remote I/O trong Studio 5000

Bài 21. Add-On Intruction

Bài 22. Các tập lệnh Bit cơ bản

Bài 23. Timer (Bộ định thì)

Bài 24. Counter (Bộ đếm)

Bài 25. Các nhóm lệnh So sánh

Bài 26. Các lệnh toán học (Compute/Math)

Bài 27. Các lệnh di chuyển/Logic

Bài 28. Các lệnh điều khiển chương trình

Bài 29. Giới thiệu phần mềm FactoryTalk View

Bài 30. Các tính năng về sắp xếp, căn chỉnh, nhân bản (Arrange, Flip, duplicate…)

Bài 31. Thiết kế giao diện chuyên nghiệp với hiệu ứng Animation

Bài 32. Tăng khả năng thiết kế nhanh chóng bằng Global Object

Bài 33. Căn chỉnh nhanh với các tính năng

Bài 34. Drawing

Bài 35. Alarm and Event Trong FactoryTalk View

2.000.000 

Lập trình PLC Rockwell với Studio5000

Lập trình PLC Rockwell với Studio5000